concordia-capital-man-with-globe-436x270

 • se acorda oricaror persoane fizice
 • termen de acordare 72 ore de la depunerea documentatiei solicitate
 • perioada de finantare max 36 luni (se poate modifica in functie de nevoile Imprumutatului )
 • suma maxima finantata este de 50% din valoarea ipotecii

Acte necesare:

 1. CARTE DE IDENTITATE
 2. CERTIFICAT DE CASATORIE , daca este cazul
 3. CONT IBAN SI SPECIMEN DE SEMNATURA
 4. ADEVERINTA DE VENIT ( pe ultimele 6 luni daca este angajat / cupon de pensie )
 5. RAPORT DE EVALUARE BUNURI CONSTITUITE GARANTIE – evaluare expert ANEVAR
 6. EXTRAS CARTE FUNCIARA PENTRU BUNURILOR CE SE VOR CONSTITUI GARANTIE , TITLU DE PROPRIETATE
 7. ACT DE PROVENIENTA AL IMOBILELOR ADUSE IN GARANTIE ( CONTRACT VANZARE-CUMPARARE, AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE..)
 8. CERTIFICAT FISCAL PRIVIND PLATA IMPOZITELOR PENTRU BUNUL GARANTIE
 9. POLITA DE ASIGURARE BUN CE VA FI ADUS IN GARANTIE CESIONATA IN FAVOAREA CREDITORULUI