concordia-capital-man-with-globe-436x270

Factoringul este un produs care presupune o creditare pe termen scurt prin finantarea facturilor cu plata la termen emise de societatea dumneavoastra, rezultate din livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. Limita finantari este de maxim 75% din valoarea facturii, in functie de analiza efectuata de specialistii nostri.
Factoringul se adreseaza oricarei companii cu activitate comerciala, indiferent de marime, si este destinat celor care livreaza marfa sau presteaza servicii in baza unui cadru reglementat (contracte comerciale, comenzi ferme etc.), cu plata la termen.

Termenul maxim de finantare este de 180 de zile.

Volumul creditului se stabileste in functie de documentatia prezentata, cu respectarea plafonului maxim de expunere stabilit pe fiecare debitor.

Acte necesare :

  1. Cerere de factoring;
  2. Copie a Actului Constitutiv, a Actelor Aditionale si a Statutului;
  3. Declaratie cu privire la apartenenta societatii la un grup de firme (daca este cazul);
  4. Lista si copiile actelor de identitate ale persoanelor imputernicite sa reprezinte legal societatea si in particular relatia cu Factorul;
  5. Copie a Certificatului de Inregistrare;
  6. Copia Hotararii AGA / Consiliului de Administratie prin care se desemneaza persoana imputernicita sa reprezinte societatea;
  7. Copii ale ultimelor 3 bilanturi depuse si a balantelor de verificare analitice aferente, semnate si stampilate de autoritati, precum si a ultimei balante de verificare analitice disponibile;
  8. Lista creantelor in sold pentru debitorii ce se includ in cererea de factoring;
  9. Copii ale contractelor comerciale cu debitorii propusi (inclusiv anexele si actele aditionale);
  10. Un model de factura folosit pentru fiecare debitor propus.